בניית פרופיל קישורים, ההתחלה !


איך מתחילים לבנות מערך קישורים נכון ? האם קישור מאתר A לאתר B הוא נכון ? או שמא עלי לעשות קישור חופף משלושה אתרים..
מידע נוסף בסרטון הבא!