moran


קידום אתרים בשפות זרות

קידום אתרים בשפות זרות

קידום אתרים מסביב לעולם טומן בחובו אתגרים יחודיים הקשורים מחד, להבנת השפה ומאידך, לבניית קשרים פורים עם חברות נוספות ואתרי תוכן חזקים על מנת לבצע קישורים נכנסים ויוצאים בתחום פעילות האתר. לעתים, חברות מעדיפות להרחיב את הפעילות בשוק הגלובלי לארה"ב או אירופה אך אינן מכירות את המאפיינים המייחדים קידום אתרים באותן מדינות לצד התחרות הרבה […]